SPECJALISTYCZNY GABINET LARYNGOLOGICZNY
DR N. MED.
JOANNA ŁĄCZKOWSKA-PRZYBYLSKA
61 832 62 06
602 792 330

Pełen zakres usług:

badanie i leczenie laryngologiczne dorosłych i dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia zakres_leczenia_strzalka
- badanie nosa-ocena drożności nosa, wykluczenie przyczyn utrudniających drożność nosa (przerost małżowin nosowych, polipy, skrzywienie przegrody nosa, nowotwory nosa, części nosowej gardła lub zatok) – badanie bardzo ważne, gdyż niedrożność nosa sprzyja wielu schorzeniom jak m.in. częste zapalenia ucha środkowego, nawracające zapalenia gardła, krtani, zatok, pogorszenie słuchu, chrapanie, bezdech senny, krwawienia z nosa, ogólne osłabienie, zaburzenia węchu i smaku,
- kwalifikacja do operacji nosa m.in. septoplastyki, koncho plastyki i operacji zatok m.in. FESS
- kwalifikacja do uprawiania sportów ekstremalnych m.in. nurkowanie, skoki spadochronowe, loty szybowcowe.
- leczenie nieżytów alergicznych nosa i zatok, stanów zapalnych nosa i zatok, „suchości” nosa, swędzenia nosa
- badanie uszu-ocena jamy bębenkowej, trąbki słuchowej, próby stroikowe, udrożnianie trąbek słuchowych (ważne u osób przed lotem samolotem lub nurkowaniem), ocena badan audiologicznych (badań słuchu) m.in. audiometrii tonalnej, audiometrii impedancyjnej, audiometrii mowy (słownej), prób nadprogowych m.in. SISI, prób kalorycznych (prób błędnikowych, prób Hallpike’a)

badanie gardła zakres_leczenia_strzalka

badanie-gardla- badanie stanu błony śluzowej, na podstawie którego można ocenić ewentualne zmiany przedrakowe, nowotworowe, zakażenia wirusowe, bakteryjne,grzybicze, schorzenia endokrynologiczne m.in. niedoczynność tarczycy
- wykluczenie przewlekłego ropnego zapalenia migdałków podniebiennych ewentualnego potencjalnego ogniska siejącego w wielu schorzeniach m.in. zapaleniach stawów, chorobach serca, nerek, skóry, oczu, niepłodności zarówno u mężczyzn jak i u kobiet
- ocena języka tzw. wizytówki przewodu pokarmowego – wykluczenie schorzeń m.in. żołądka, ocena ruchomości języka-wykluczenie przyczyn wad mowy, schorzeń neurologicznych, ewent. nowotworów obejmujących język

kwalifikacja do zabiegów w obrębie gardła m.in. tonsillektomii (usuniecie migdałków podniebiennych), adenotomii (usunięcie migdałka gardłowego tzw. trzeciego), plastyki podniebienia w przypadku m.in. bezdechu sennego, chrapania

- leczenie stanów zapalnych gardła, nieżytów alergicznych gardła, „suchości” gardła

badanie ślinianek-kwalifikacja do zabiegów na śliniankach m.in. sialoendoskopii
badanie krtani zakres_leczenia_strzalka
badanie-endoskopowe-krtani- wykluczenie nowotworów wywołujących różne objawy w zależności od umiejscowienia zmian nowotworowych
- 1. chrypki, 2. zawadzania przy połykaniu, 3. bólu ucha, 4. duszności,
ocena zdolności krtani do pracy przy zwiększonym wysiłku głosowym – kwalifikacja do pracy głosem (m.in. nauczyciele, śpiewacy, prawnicy, przedstawiciele handlowi), szkolenia z emisji głosu
badanie endoskopowe nosa, części nosowej gardła (nosogardła), gardła i krtani zakres_leczenia_strzalka
badanie-endoskopowe-nosa– badanie uzupełniające tradycyjne badanie laryngologiczne dzięki specjalnej optyce i oświetleniu pozwala dokładnie zbadać chorego zwłaszcza, gdy warunki anatomiczne u badanej osoby są trudne
- kwalifikacja do zabiegów w obrębie krtani m.in. usunięcie polipa, brodawczaka, nowotworu złośliwego krtani ewent. częściowego usunięcia krtani lub w wybranych przypadkach całkowitego usunięcia krtani
rozpoznawanie nowotworów w obrębie głowy i szyi m.in. pobieranie wycinków do badania histopatologicznego
pobieranie wymazów na posiew i lekooporność zakres_leczenia_strzalka
- przy pobieraniu wymazu z gardła chory powinien być na czczo tj. minimum 6 godzin bez posiłku
- podcięcie wędzidełka języka
- usuwanie ciał obcych z nosa, ucha i gardła u dorosłych i dzieci
- zabezpieczanie krwawienia z nosa
- drenaż ucha (m.in. toaleta ucha przy pomocy ssaka)
badanie, leczenie i rehabilitacja zawrotów głowy ( m.in. choroby Meniera) zakres_leczenia_strzalka
- testy oceniające czynność błędnika, badania słuchu w poszerzonym zakresie, leczenie farmakologiczne, ćwiczenia, odpowiedni tryb życia
diagnostyka, leczenie, rehabilitacja szumów usznych (m in. zabiegi fizjoterapeutyczne) zakres_leczenia_strzalka
badanie-uszu- poszerzone badania słuchu, leczenie farmakologiczne, ćwiczenia, zabiegi fizjoterapeutyczne
zabiegi laryngologiczne (m.in. zabiegi poprawiające drożność nosa – konchoplastyka, usunięcie polipów i inne zakres_leczenia_strzalka
- konchoplastyka – zmniejszenie małżowin nosowych metodą elektrokoagulacji
- znieczulenie miejscowe
- bezpośrednio po zabiegu ocena przez chorego drożności nosa
- po zabiegu chory udaje się do domu
- w trakcie zabiegu nie odczuwane są przykre zapachy (typu przypalonego białka)

 

Przygotowanie do zabiegu: – ostatni posiłek godzinę przed zabiegiem, po zabiegu proszę nie jeść przez 2 godziny
- jeśli chory pobiera leki na inne schorzenia to proszę pobrać leki w zwykłych godzinach zażywania leków z wyjątkiem leków rozrzedzających krew (m.in. Acard, Polocard, Acenokumarol, Aspiryna, Polopiryna, inne zawierające kwas acetylosalicylowy), które należy odstawić na 7 dni przed zabiegiem i 7 dni po zabiegu – w tym czasie proszę zastąpić te leki zastrzykami z Clexane lub Fraxiparine podawanymi podskórnie
- jeśli chory leczy się z powodu innych schorzeń to proszę dostarczyć zaświadczenia od odpowiednich specjalistów, że chory może mieć wykonany zabieg konchoplastyki w znieczuleniu miejscowym, w przypadku chorych z nadciśnieniem tętniczym proszę o przyniesienie pomiarów ciśnienia z ostatnich 7 dni
- pożądane są wyniki krwi (morfologia, INR, APTT), ale konieczne są w przypadku chorych leczonych hematologicznie lub mających problemy z krzepnięciem krwi
- przecięcie zrostów wewnątzrnosowych, (zalecenia jak przy konchoplastyce)
- usunięcie polipów z nosa (zalecenia jak przy konchoplastyce)
- punkcja zatok szczękowych, u chorych z bólami głowy, katarem i zacienieniem zatok szczękowych na zdjęciu RTG
- kateteryzacja trąbek słuchowych (udrożnienie trąbek słuchowych) poprawiających wentylacje ucha i poprawiający słuch
- paracenteza (nacięcie błony bębenkowej) przy ostrym zapaleniu ucha środkowego
- drenaż ssący ucha środkowego przy przewlekłym zapaleniu ucha środkowego
- płukanie ucha, usuwanie woszczyny, ciała obcego z ucha
- nacinanie ropnia okołomigdałkowego – ropień może powstać w następstwie ostrego zapalenia gardła, anginy (spotykane objawy: silny ból gardła, trudności w połykaniu śliny i pokarmów, podwyższona temperatura ciała, ogólne osłabienie)
- pobieranie wycinków ze zmian podejrzanych o nowotwór w obrębie nosa, gardła i uszu do badania histopatologicznego
- kwalifikacja i porada przy doborze aparatu słuchowego

badanie i leczenie zaburzeń węchu i smaku
ocena narządu głosu i leczenie zaburzeń głosu
szkolenia z prawidłowej emisji głosu zakres_leczenia_strzalka
pokaz ćwiczeń w gabinecie
wydawanie zaświadczeń dla osób zawodowo posługujących się głosem (m.in. nauczyciele, śpiewacy)
wskazówki dla leczenia logopedycznego
badania kierowców, wydawanie zaświadczeń
zaświadczenia dla osób szkolących się w nauce śpiewu
zaświadczenia do szkoły dla dzieci i młodzieży z dysleksją, wadami wymowy, niedosłuchem