SPECJALISTYCZNY GABINET LARYNGOLOGICZNY
DR N. MED.
JOANNA ŁĄCZKOWSKA-PRZYBYLSKA
61 832 62 06
602 792 330

Odbyte szkolenia i kursy:

Publikacje naukowe  dr n. med. Joanny Łączkowskiej-Przybylskiej 
Zaburzenia słuchu u dzieci z zespołem Downa- Joanna Łączkowska-Przybylska, rozprawa doktorska, promotor W. Szyfter,  AM Poznań 1994 
1. Pierwsze doświadczenia diagnostyczne i rehabilitacyjne u chorych przed i po założeniu wszczepu ślimakowego "Nucleus Mini System 22".A. Pruszewicz, W. Szyfter, P. Świdziński, Z. Szmeja A. Sekula, B. Woźnica, A. Żebryk-Stopa, B. Bilińska, E. Szymiec, J. Łączkowska-Przybylska, W. Paprzycki, G. Demenko. Otolaryngol Pol 1994 T 48 nr 5, 451-459
2. Próba oceny ultrasonograficznej czynności narządu obwodowego mowy u dzieci niedosłyszących. Andrzej Obrębowski, Magdalena Kordylewska, Jacek Kraśny, Joanna Łączkowska-Przybylska, Teresa Wika – Otolaryngol. Pol. 1994 T. 48 supl. 18 s. 374-376
3. Poznański program leczenia głuchoty przy użyciu wielokanałowego wszczepu ślimakowego. Witold Szyfter, Antoni Pruszewicz, Zygmunt Szmeja, Piotr Świdziński, Bożena Woźnica, Eugeniusz Szymiec, Alicja Sekula, Joanna Przybylska, Anna Stopa, Barbara Bilińska. Otolaryngol Pol 1994 T 48 nr 4 ,348-352
4. Badanie CT kości skroniowych u osób przygotowanych do operacji wszczepu ślimakowego. Witold Szyfter, Eugeniusz Szymiec, Antoni Pruszewicz, Zygmunt Szmeja, Włodzimierz Paprzycki, Alicja Sekula, Joanna Przybylska. Otolaryngol Pol 1995 T 49 nr 2, 124-129
5. Zaburzenia słuchu u dzieci z zespołem Downa. W. Szyfter, J. Łączkowska-Przybylska Otolaryngol Pol 1995 T 49 nr 5, 436-444
6. Możliwości leczenia niedosłuchu u dzieci z zespołem Downa. W. Szyfter, J. Łączkowska-Przybylska, Otolaryngol Pol 1995 T 49 Sup.19, 458-459
7. Rzadki przypadek carcinoma cuniculatum jamy nosowej i zatok obocznych nosa. Zygmunt Szmeja, Witold Szyfter, Wojciech Golusiński, Joanna Łączkowska-Przybylska, Wiesława Salwa. – Otolaryngol Pol. 1996 T. 50 nr 3 s. 325-328
8. Zastosowanie leków mukolitycznych (Mucosolvan) w stanach zapalnych zatok przynosowych u dzieci. Wojciech Golusiński, Zygmunt Szmeja, Witold Szyfter, Aleksandra Kruk-Zagajewska, Daniela Mielcarek-Kuchta, Joanna Łączkowska-Przybylska. Otolaryngol Pol 1996 T 50 nr 6, 599-606
9. Poznański program leczenia głuchoty dziecięcej metodą wielokanałowych wszczepów ślimakowych. W[itold] Szyfter, A[ntoni] Pruszewicz, Z[ygmunt] Szmeja, E[ugeniusz] Szymiec, A[licja] Sekula, B[ożena] Woźnica, J[oanna] Łączkowska-Przybylska, P[iotr] Świdziński.  Otolaryngol Pol. 1996 T. 50 supl. 22 s. 174-178 
10. Zastosowanie preparatów mukolitycznych (Mucosolvan) w wybranych schorzeniach górnych dróg oddechowych. Cz. 2. Zygmunt Szmeja, Wojciech Golusiński, Daniela Mielcarek-Kuchta, Joanna Łączkowska-Przybylska. Otolaryngol Pol 1997 T 51 nr 5, 480-486
11. Zakażenie wirusem odry jako jedna z przyczyn otosklerozy? Joanna Łączkowska-Przybylska, Zofia Obrębowska-Karsznia, Teresa Tułecka-Żychlińska, Witold Szyfter, Małgorzata Leszczyńska, Dorota Miętkiewska, Dorota Bogdanowicz, Łucja Żygis, Lidia Chmielewska. Rehabilitacja w otologii. Materiały I Międzynarodowego Sympozjum Naukowego. Poznań, 8-10 X 1998. Poznań, 1999 s. 46-48 
12. Aerozoloterapia jako jedna z metod wspomagających leczenie chorych z chorobą nowotworową w obrębie krtani. Z. Szmeja, J. Łączkowska-Przybylska VIII Międzynarodowe Sympozjum "Onkologia w otolaryngologii". Kielce, 17-20 VI 1999. Streszczenia. [B.m., 1999] s. 97.
13. Zapalenie ucha środkowego u chorych z zespołem Downa . J. Łączkowska-Przybylska, W. Szyfter Otolaryngol Pol 1999, LIII,1 83-86 
14. Wyniki leczenia operacyjnego otosklerozy u chorych leczonych w Klinice Otolaryngologii AM w Poznaniu w latach 1985-1998. W. Szyfter, J. Łączkowska-Przybylska, Z. Obrębowska-Karsznia, J. Wójtowicz, E. Szymiec, W. Golusinski „Rehabilitacja w otologii”, Poznań 1999
15. Pierwotne nowotwory przestrzeni przygardłowej w materiale Kliniki Otolaryngologii im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1993-1998. Otolaryngol Pol 1999, 3:275-281.
16. Technika palisadowa w leczeniu prawie całkowitych ubytków błony bębenkowej. Eugeniusz Szymiec, Wojciech Golusiński, Joanna Przybylska, Romuald Wielgosz, Elżbieta Waśniewska, Witold Szyfter. – Otolaryngol Pol. 1999 T. 53 supl. 30 s. 199-201
17. Identyfikacja najczęstszych mutacji genowych odpowiedzialnych za głuchotę izolowaną u pacjentów niesłyszących zaopatrzonych w implant ślimakowy. W. Szyfter, A. Pruszewicz, Hans Peter Zenner, M. Pfister, K. Szyfter, Nikolaus Blin, M. Wróbel, J. Łączkowska-Przybylska, A. Gawlak-Prycka, Susan Kupka, A. Sekula. Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. Kraków, 13-16 IX 2000. Program. Streszczenia. [B.m., 2000] s. 302-303.
18. Próba określenia genetycznych podstaw indywidualnej wrażliwości na gentamycynę. 
W. Szyfter, A. Pruszewicz, M. Pfister, K Szyfter, M. Wróbel, J. Łączkowska-Przybylska, 
A. Gawlak-Prycka, A. Sekula.  XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. Kraków, 13-16 IX 2000. Program. Streszczenia. [B.m., 2000] s. 303.
19. Rozpoznawanie i leczenie choroby von Hippel-Lindau. J. Łączkowska-Przybylska Międzynarodowe Sympozjum "Stan obecny i przyszłość onkologii w otolaryngologii". Poznań, 22-24 VI 2000 r. Streszczenia. [B. m., 2000] Ref.: 100.
20. Aerozoloterapia jako jedna z metod wspomagających leczenie chorych z chorobą nowotworową w obrębie głowy i szyi. J. Łączkowska-Przybylska, Otolaryngol Pol 2000 T54, Sup.31: 291-295
21. Badania molekularne – kolejny krok w diagnostyce głuchoty. W. Szyfter, A. Pruszewicz, 
A. Gawlak-Prycka, J. Przybylska, Hans Peter Zenner, M. Pfister, M. Gajęcka, M. Wróbel, 
W. Szyfter. W: XII Sympozjum Audiologiczne. Toruń, 8-10 XI 2001. Streszczenia. [B.m., 2001] s. 43. 
22. Laryngektomia nadpierścienna z rekonstrukcją CHEP lub CHP – tracheotomia czy intubacja? Z. Szmeja, W. Szyfter, M. Leszczyńska, T. Kopeć, J. Łączkowska-Przybylska.
IX Międzynarodowe Sympozjum „Onkologia w Otolaryngologii” Szczecin, 7-9 VI 2001 s.50. 
23. Próba identyfikacji najczęstszych mutacji genowych odpowiedzialnych za głuchotę izolowaną u pacjentów niesłyszących zaopatrzonych w implant ślimakowy. W. Szyfter, 
A. Pruszewicz, Hans Peter Zenner, M. Pfister, K. Szyfter, Nikolaus Blin, M. Wróbel, 
J. Łączkowska-Przybylska, A. Gawlak, S. Kupka, A. Sekula. Otolaryngol Pol 2001 T55, 1:79-84
24. Wyniki wstępne leczenia choroby Meniere'a za pomocą gentamycyny podawanej do jamy bębenkowej. B. Muszyńska, W. Gawęcki, J. Łączkowska-Przybylska, Ł. Borucki, M. Wróbel, W. Szyfter.   XV Międzynarodowe Sympozjum Audiologiczne "Audiologia na progu XXX wieku". Zakopane, 18-20 III 2004. Streszczenia. [B.m., 2004] s. 38. 
25. Leczenie guzów przestrzeni przygardłowej. M[ałgorzata] Leszczyńska, W[itold] Szyfter, A[nna] Prycka, M[aciej] Pabiszczak, J[acek] Banaszewski, J[oanna] Łączkowska-Przybylska, K[atarzyna] Nowak   XI Sympozjum „Onkologia w otolaryngologii”. Gdańsk, 8-10 IX 2005. Streszczenia. [Gdańsk, 2005] s. 39.
26. Leczenie niedosłuchów przewodzeniowych  Daniela Mielcarek-Kuchta, Elżbieta Waśniewska, Zofia Obrębowska-Karsznia, Joanna Łączkowska-Przybylska, Witold Szyfter. – Post. Chir. Głowy i Szyi 2006 Vol. 5 nr 1 (9) s. 36-45
27. Zastosowane aerozoloterapii w leczeniu schorzeń otolaryngologicznych . J. Łączkowska-Przybylska, Z. Szmeja. Otolaryngol Pol 2008, LXII ,5:598-600
28. Czy obecnie jest potrzebne leczenie chirurgiczne choroby Meniere'a? W. Gawęcki, 
J. Łączkowska-Przybylska, M. Wróbel, Ł.Borucki, J. Szyfter-Harris, W. Szyfter. W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Łódź, 4-7 VI 2008. Streszczenia. Abstracts. Łódź, 2008 s. 80.
29. Chirurgia strzemiączka w grupie chorych z otosklerozą – wieloczynnikowa analiza. 
W. Szyfter, D. Mielcarek-Kuchta, J. Łączkowska-Przybylska, A. Młotkowska.  XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Łódź, 4-7 VI 2008. Streszczenia. Abstracts. Łódź, 2008 s. 71.
30. Rzadki przypadek włókniaka układu siateczkowo-śródbłonkowego w przestrzeni przygardłowej u czternastoletniej dziewczynki. Z. Szmeja, J. Łączkowska-Przybylska, 
W. Salwa-Żurawska. Otolaryngol  Pol 2008 LXII ,5:636-638
31. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne inwazyjnej grzybicy zatok przynosowych o piorunującym przebiegu. W. Szyfter, J. Łączkowska-Przybylska  Otolaryngol Pol 2008, L XII 6:710-715
32. Rozpoznawanie przerzutów do kości i ich leczenie poprzez podawanie syntetycznego izotopu promieniotwórczego Quadramet 153 Sm.  J. Łączkowska-Przybylska, M. Bączyk, 
D. Miętkiewska-Leszniewska. W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki. Warszawa, 9-12 VI 2010. Streszczenia. [B.m., 2010] s. 190.
33. Chirurgiczne leczenie otosklerozy w poznańskiej klinice. W. Szyfter, D. Milcarek-Kuchta, D. Miętkiewska-Leszniewska, A. Młodkowska, J. Łączkowska-Przybylska Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi 2/2011
34. Porównanie dwóch systemów laserowych: Er-Yag i CO2, w leczeniu otosklerozy. W[itold] Szyfter, D[aniela] Mielcarek-Kuchta, D[orota] Miętkiewska-Leszniewska, J. Młodkowska, J[oanna] Łączkowska-Przybylska. – Post. Chir. Głowy i Szyi 2011 Vol. 10 supl. 1 s. s18-s19.
35. Odległe wyniki leczenia choroby Meniere'a za pomocą dobębenkowych wstrzyknięć gentamycyny. W. Gawęcki, J. Łączkowska-Przybylska, W. Szyfter.  - Post. Chir. Głowy i Szyi 2011 Vol. 10 supl. 1 s. s15-s16. 
36. Odległe wyniki leczenia choroby Menier’a za pomocą  dobębenkowych wstrzyknięć  gentamycyny. W. Gawęcki W., Szyfter W., Łączkowska-Przybylska J., Szyfter-Harris J  Otolaryng Pol. 2012,1,t.66, 20-26.
37. „Nowotwory w otolaryngologii” pod red. Witolda Szyftera , rozd. XIII Nowotwory przestrzeni przygardłowej – Joanna Łączkowska-Przybylska, Termedia Wydawnictwa Medyczne , Poznań 2012 Wydanie I
38. Szyfter W., Mielcarek-Kuchta D., Miętkiewska-Leszniewska D., Młodkowska A., Łączkowska-Przybylska J.: Comparison between 2 laser systems Er-Yag and CO2 in stapes surgery. Otol Neurotol. 2013 Jan;34 (1): 29-35
39. Szyfter W.,Mielcarek-Kuchta D.,Młodkowska A., Leszniewska-Miętkiewska D., Obrębowska Z., Łączkowska-Przybylska J.:Stapedotomia z użyciem lasera CO2- technika jednego strzału. Otolaryng.Pol.2013 marzec-kwiecień, 67 (2): 87-94
40. Łączkowska –Przybylska J. Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych. Medycyna po Dyplomie.vol.22 nr 9 (210); 54-59.
41. Szyfter W., Mielcarek-Kuchta D.,Mietkiewska-Leszniewska D., Łączkowska-Przybylska J .,Młodkowska A. Long-term results of the Er-Yag laser used in stapes surgery. European Archives of Oto-Rhino-laryngology and Head&Neck 2013 epub